Psykose

Psykose (veiledende frist 2 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og eventuelt behandling.
Veiledende frist for start utredning
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • komorbiditet spesielt rusmiddelavhengighet og depressive symptomer
 • grad av funksjonstap
 • grad av tankeforstyrrelser
 • grad av angst og uro
 • symptomer forårsaket av andre somatiske forhold
 • alvorlige familiære belastninger
 • intellektuelle ressurser
 • kontekstuelle miljø
 • rus
 • stressnivå i pasientens nettverk
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11450
 • sectionId: 9629
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:05.353
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:05.353
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9629
 • guidelineId: 1112
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:04.857
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:04.857
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9620
 • sortOrder: 8