Psykiske vansker - lettere

Psykiske vansker - lettere (ikke rett)

Utdypende forklaring på tilstand
Lettere psykiske vansker hos barn med normal utvikling. Inkluderer normale reaksjoner på belastende livshendelser.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • samlet symptombelastning
 • tilleggsproblematikk
 • symptomer forårsaket av somatiske forhold
 • situasjonsbestemt manglende støtte fra familie
Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses ikke å være nyttig
Helsehjelpen anses under tvil å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11449
 • sectionId: 9628
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:05.02
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:05.02
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9628
 • guidelineId: 1112
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:05.823
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:05.823
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9620
 • sortOrder: 7