Psykiske symptomer - alvorlige, sekundært til somatisk sykdom

Psykiske symptomer - alvorlige, sekundært til somatisk sykdom (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Tilstanden omfatter alvorlige konversjonslidelser (F44) med symptomer som lammelser, besvimelser, kramper eller sansemessig svikt, og somatoforme lidelser (F45), der særlig langvarige, invalidiserende smertetilstander dominerer.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Bred utredning og behandling i samarbeid med somatisk helsetjeneste. Behandling i form av familie/individualterapi inklusive bearbeiding av sorg, erkjennelse av sykdommen, familiearbeid, samarbeid med somatisk spesialisthelsetjeneste og førstelinjetjenesten, veiledning og psykoedukative tiltak rettet mot pasient, familie og nettverk. Vurdering av medikasjon.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • type og grad av somatiske sykdommer
 • psykisk og somatisk helse i familien
 • sosial situasjon og nettverk
 • sårbarheter knyttet til grad av komorbiditet
 • kulturelle forhold
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11448
 • sectionId: 9627
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:04.2
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:04.2
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9627
 • guidelineId: 1112
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:04.277
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:04.277
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9620
 • sortOrder: 6