Forstyrrelse av aktivitet og oppmerksomhet (ADHD) - mistanke

Forstyrrelse av aktivitet og oppmerksomhet (ADHD) - mistanke (veiledende frist 13 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Kan også omfatte tilstander der oppmerksomhetsvanskene er de sentrale vanskene (ADD).
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Diagnostisering/utredning, medisinering/medikamentutprøvning, atferdsregulerende tiltak samt veiledning til foreldre, skole, barnehage og andre deler av pasientens nettverk.
Veiledende frist for start utredning
13 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • atferdsforstyrrelse karakterisert ved et gjentatt og vedvarende mønster av dyssosial, aggressiv og trassig atferd
 • stor samlet symptombelastning
 • tilleggsproblematikk/komorbiditet
 • symptomer forårsaket av somatiske forhold
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11447
 • sectionId: 9626
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:03.723
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:03.723
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9626
 • guidelineId: 1112
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:04.993
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:04.993
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9620
 • sortOrder: 5