Bipolar lidelse

Bipolar lidelse (veiledende frist 8 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Diagnostisering/utredning, medisinering/medikamentutprøvning, psykoterapi, psykoedukasjon samt veiledning til foreldre, skole, barnehage og andre deler av pasientens nettverk.
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • kontekstuelle miljø
 • rus
 • aktuell hypomani/mani
 • aktuell moderat og alvorlig depresjon
 • atferdsforstyrrelse (gjentatt og vedvarende mønster av dyssosial, aggressiv og trassig atferd)
 • pasientens funksjonsnivå
 • den samlede symptombelastning
 • ressurser og/eller belastninger i familie/nærmiljø
 • tilleggsproblematikk/komorbiditet
 • somatiske forhold
 • søvnvansker

Øyeblikkelig hjelp må vurderes ved alvorlige symptomer.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11443
 • sectionId: 9624
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:02.5
 • updatedDate: 2015-09-29T06:41:40.467
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9624
 • guidelineId: 1112
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:03.343
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:03.343
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9620
 • sortOrder: 3