Bekymring for barn under 6 år

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, samspillskartlegging samt veiledning av foreldre, skole, barnehage og nettverk. I mange tilfelle direkte arbeid med samspill og foreldreferdigheter.
Veiledende frist for start utredning
6 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • barnets biologiske forutsetninger
 • grad av barnets eventuelle utviklingsforstyrrelse
 • foresattes omsorgsevne
 • ressurser/belastninger i familie og nærmiljø
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11441
 • sectionId: 9623
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:01.68
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:01.68
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, samspillskartlegging samt veiledning av foreldre, skole, barnehage og nettverk. I mange tilfeller direkte arbeid med samspill og foreldreferdigheter.
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • barnets biologiske forutsetninger
 • grad av barnets eventuelle utviklingsforstyrrelse
 • foresattes omsorgsevne
 • ressurser/belastninger i familie og nærmiljø
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11442
 • sectionId: 9623
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:02.177
 • updatedDate: 2015-09-29T06:36:31.467
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9623
 • guidelineId: 1112
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:01.943
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:01.943
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9620
 • sortOrder: 2