Atferdsforstyrrelse/trasslidelse

Atferdsforstyrrelse/trasslidelse (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og eventuelt foreldre- og nettverksarbeid.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • uhensiktsmessige tilknytningsstrategier, herunder tilknytningsforstyrrelser F94.1 og F94.2
 • komorbiditet
 • rus og kriminalitet
 • voldsutøvelse
 • alvorlige trusler
 • utsetter seg selv og andre for fare
 • utestengelse og/eller skulk fra skole og fritidsaktiviteter
 • vagabondering
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11440
 • sectionId: 9622
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:01.82
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:01.82
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9622
 • guidelineId: 1112
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:02.703
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:02.703
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9620
 • sortOrder: 1