Angstlidelser

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, eventuelt behandling og veiledning. Psykoedukasjon, kognitiv atferdsterapi, familieterapi, psykodynamisk korttidsterapi og eventuelt medikamentell behandling kan være aktuelt.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • barnets funsjonsnivå før tilstanden utvikles
 • foresattes evne til å støtte barnets utvikling
 • grad av funksjonstap
 • samlet symptombelastning
 • tilleggsproblematikk/komorbiditet
 • symptomer forårsaket av somatiske forhold
 • grad av fobiske tilstander
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11438
 • sectionId: 9621
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:02.427
 • updatedDate: 2015-09-28T15:54:37.59
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og eventuelt behandling som psykoedukasjon, kognitiv atferdsterapi, familieterapi, psykodynamisk korttidsterapi, eventuelt medikamentell behandling samt veiledning.
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • barnets funksjonsnivå før tilstanden utvikles
 • foresattes evne til å støtte barnets utvikling
 • grad av funksjonstap
 • samlet symptombelastning
 • symptomer forårsaket av somatiske forhold
 • grad av fobiske tilstander
 • risiko for ytterligere funksjonsfall
Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses ikke å være nyttig
Helsehjelpen anses under tvil å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11439
 • sectionId: 9621
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:01.567
 • updatedDate: 2015-09-28T15:54:37.307
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9621
 • guidelineId: 1112
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:00.67
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:00.67
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9620