Sår

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Operasjon
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Argumenter for raskere behandling:

 • ryggmargsskade
 • affeksjon av ben
 • aktiv osteomyelitt
 • tidligere episoder med osteomyelitt
 • komorbiditet
 • alder
 • allmenntilstand
 • grunnlidelse

Argumenter for konservativ behandling:

 • generell ernæringstilstand
 • små og moderate sår
 • potensial for spontan tilheling
 • alder
 • allmenntilstand
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11435
 • sectionId: 9618
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:59.273
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:59.273
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Operasjon
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • komorbiditet
 • pasientens allmenntilstand
 • bakenforliggende årsak til såret
 • grad av plager forbundet med såret
 • evne til egen innsats og til å følge opp sårregime
 • multiple sår
 • sårets karakteristika
 • manglende tilhelingstegn
 • mistanke om malignitet
 • lav compliance
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11436
 • sectionId: 9618
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:59.503
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:59.503
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9618
 • guidelineId: 1111
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:00.52
 • updatedDate: 2015-09-28T10:48:19.657
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9601
 • sortOrder: 17