Sekvele kirurgi

Sekvele kirurgi (veiledende frist 52 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Operasjon
Veiledende frist for start behandling
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder
 • komorbiditet
 • rehabiliteringsbehov og postoperativ rehabiliteringsmuligheter
 • grad av forventet funksjonsforbedring
 • grad av involvering og motivasjon fra pasienten
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
 • tilstander der vitale organstrukturer er eksponert eller er i fare for å bli eksponert
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11434
 • sectionId: 9617
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:59.58
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:59.58
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9617
 • guidelineId: 1111
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:58.103
 • updatedDate: 2015-09-28T10:48:19.647
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9601
 • sortOrder: 16