Mammatilstander - seqvele brystkreft

Mammatilstander - seqvele brystkreft (veiledende frist 52 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Operasjon
Veiledende frist for start behandling
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av opplevd tap av livskvalitet/selvbilde
 • total livssituasjon
 • aktivitet
 • alder
 • strålebehandlet
 • opplevd økt livskvalitet
 • metodevalg
 • forandringer på brystveggen
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11429
 • sectionId: 9612
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:57.013
 • updatedDate: 2015-09-29T06:33:18.147
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9612
 • guidelineId: 1111
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:56.887
 • updatedDate: 2015-09-28T10:48:20.087
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9601
 • sortOrder: 11