Indikasjon for arrkorreksjon

Indikasjon for arrkorreksjon (veiledende frist 52 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Veiledende frist for start behandling
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • funksjonsbegrensning ved kontraktur/smerte
 • inntrekning som gir plager i form av sår og intertrigo
 • arr i ansikt og på underarm med klart forbedringspotensial ved kirurgi

Kontraindikasjoner:

 • lokal hudinfeksjon
 • arr som er yngre enn 2 år

Relative kontraindikasjoner:

 • røyk (røykfri i minst 6 uker)
 • bruk av antikoagulasjon/blodplatehemmere
 • annen komorbiditet som har betydning for operasjonen
 • urealistiske forventninger
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses under tvil å være nyttig
Helsehjelpen anses under tvil å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11426
 • sectionId: 9609
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:53.017
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:53.017
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9609
 • guidelineId: 1111
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:50.537
 • updatedDate: 2015-09-28T10:48:19.487
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9601
 • sortOrder: 8