Hudoverskudd

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Kirurgi
Veiledende frist for start behandling
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • betydelig hudoverskudd
 • reduksjon av synsfelt
 • betydelig innskrenket synsfelt som er påvist ved objektive tester
 • betydelig ubehag ved tilstanden

Ved minimalt overskudd gir tilstanden ikke rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11416
 • sectionId: 9606
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:47.327
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:47.327
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Kirurgi
Veiledende frist for start behandling
260 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • betydelig hudoverskudd
 • sårproblematikk
 • sosial isolasjon på grunn av tilstanden
 • stabil vekt i minst 6 måneder og tidligst 2 år etter bariatrisk kirurgi/ekstremslanking
 • komorbiditet
 • realistiske forventninger
 • allmenntilstand
 • godt motivert og informert pasient
 • godt sosialt tilpasset
 • grad av huddeformitet i forhold til nødvendig innsats for å korrigere
 • omslagsfold større enn 5 cm
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11417
 • sectionId: 9606
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:48.83
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:48.83
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9606
 • guidelineId: 1111
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:47.613
 • updatedDate: 2015-09-28T10:48:19.423
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9601
 • sortOrder: 5