Skulderinstabiliteter

Skulderinstabiliteter (veiledende frist 52 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og eventuelt kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av smerter
 • grad av funksjonssvikt (for eksempel antall luksasjoner)
 • manglende effekt av konservativ behandling
 • samsvar mellom klinikk og objektive funn (oftest røntgen og MR)
 • påvist tilstand
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11408
 • sectionId: 9598
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:43.677
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:43.677
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9598
 • guidelineId: 1110
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:43.567
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:43.567
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9574
 • sortOrder: 23