Nevroortopedi hos barn

Utdypende forklaring på tilstand
Cerebral parese, myelomeningocele.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av smerter og funksjonssvikt
 • rehabiliteringspotensial
 • komorbiditet
 • annen funksjonshemming
 • grad av mulig forspillelse av prognose
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11399
 • sectionId: 9593
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:39.61
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:39.61
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Cerebral parese, myelomeningocele.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og eventuelt kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av smerter og funksjonssvikt
 • rehabiliteringspotensial
 • komorbiditet
 • annen funksjonshemming
 • grad av mulig forspillelse av prognose
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11400
 • sectionId: 9593
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:39.733
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:39.733
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9593
 • guidelineId: 1110
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:38.49
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:38.49
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9574
 • sortOrder: 18