Nervekompresjoner og andre bløtvevslidelser i hånd og arm

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og eventuelt kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
104 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av smerter
 • grad av funksjonssvikt
 • manglende effekt av konservativ behandling
 • samsvar mellom klinikk og objektive funn
 • påvist tilstand
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11397
 • sectionId: 9592
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:37.677
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:37.677
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og eventuelt kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av smerter
 • grad av funksjonssvikt
 • manglende effekt av konservativ behandling
 • samsvar mellom klinikk og objektive funn
 • påvist tilstand
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11398
 • sectionId: 9592
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:37.857
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:37.857
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9592
 • guidelineId: 1110
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:37.167
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:37.167
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9574
 • sortOrder: 17