Ligamentskade i kne

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • påvist tilstand
 • grad av plager
 • grad av smerter og funksjonssvikt
 • manglende effekt av konservativ behandling
 • samsvar mellom klinikk og objektive funn (oftest røntgen og MR)
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11395
 • sectionId: 9591
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:36.68
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:36.68
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og eventuelt kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av smerter
 • grad av funksjonssvikt
 • manglende effekt av konservativ behandling
 • samsvar mellom klinikk og objektive funn (oftest røntgen og MR)
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11396
 • sectionId: 9591
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:38.193
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:38.193
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9591
 • guidelineId: 1110
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:37.947
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:37.947
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9574
 • sortOrder: 16