Kneleddsartrose

Utdypende forklaring på tilstand
Konservativ behandling skal være forsøkt.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning (hvis uavklart om tilstanden indikerer kirurgisk behandling), konservativ behandling og eventuelt kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av smerter og funksjonssvikt (særlig hvile- og nattsmerter)
 • manglende effekt av konservativ behandling
 • samsvar mellom klinikk og objektive funn (konvensjonell røntgen)
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11387
 • sectionId: 9587
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:35.337
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:35.337
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Konservativ behandling skal være forsøkt.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og eventuelt kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av smerter og funksjonssvikt (særlig hvile- og nattsmerter)
 • manglende effekt av konservativ behandling
 • samsvar mellom klinikk og objektive funn (konvensjonell røntgen)
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11388
 • sectionId: 9587
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:35.46
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:35.46
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9587
 • guidelineId: 1110
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:34.69
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:34.69
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9574
 • sortOrder: 12