Hofteartrose

Utdypende forklaring på tilstand
Konservativ behandling skal være forsøkt.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og eventuelt kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av smerter og funksjonssvikt (spesielt hvile- og nattsmerter)
 • manglende effekt av konservativ behandling
 • samsvar mellom klinikk og objektive funn (konvensjonell røntgen)
 • grad av plager
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11383
 • sectionId: 9584
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:31.273
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:31.273
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Konservativ behandling skal være forsøkt.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og eventuelt kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av smerter og funksjonssvikt (spesielt hvile- og nattsmerter)
 • manglende effekt av konservativ behandling
 • samsvar mellom klinikk og objektive funn (konvensjonell røntgen)
 • grad av plager
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11384
 • sectionId: 9584
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:31.383
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:31.383
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9584
 • guidelineId: 1110
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:31.18
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:31.18
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9574
 • sortOrder: 9