Fot- og forfotslidelser - moderate og betydelige plager

Fot- og forfotslidelser - moderate og betydelige plager (veiledende frist 52 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Forutsetter betydelige smerter og redusert gangevne i vanlig sko. Konservativ behandling er forsøkt.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og eventuelt kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av symptomer og funksjonssvikt
 • manglende effekt av konservativ behandling
 • samsvar mellom plager og objektive funn
 • grad av plager
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11382
 • sectionId: 9583
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:30.943
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:30.943
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9583
 • guidelineId: 1110
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:30.483
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:30.483
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9574
 • sortOrder: 8