Deformiteter i ekstremiteter og columna hos barn

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og eventuelt kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av symptomer og funksjonssvikt
 • grad av plager
 • rehabiliteringspotensial
 • grad av annen utviklingshemming
 • komorbiditet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11376
 • sectionId: 9580
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:28.82
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:28.82
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og eventuelt kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av symptomer og funksjonssvikt
 • grad av plager
 • rehabiliteringspotensial
 • grad av annen utviklingshemming
 • komorbiditet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11377
 • sectionId: 9580
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:28.703
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:28.703
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9580
 • guidelineId: 1110
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:29.72
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:29.72
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9574
 • sortOrder: 5