Ben- eller bløtvevstumor

Utdypende forklaring på tilstand
For eksempel små lipomer.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og kirurgisk behandling.
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av smerter og funksjonssvikt
 • tidsaspekt
 • mistanke om malignitet eller ikke
 • samsvar mellom klinikk og objektive funn (utredning ved mistanke om malignitet er spesialistoppgave)
Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses ikke å være nyttig
Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11369
 • sectionId: 9577
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:26.847
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:26.847
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • graden av plager
 • økt risiko for malignitet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11370
 • sectionId: 9577
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:27.01
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:27.01
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • graden av plager
 • økt risiko for malignitet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11371
 • sectionId: 9577
 • sortOrder: 2
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:27.313
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:27.313
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9577
 • guidelineId: 1110
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:26.38
 • updatedDate: 2015-09-25T10:39:40.09
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9574
 • sortOrder: 2