Ankelinstabilitet

Ankelinstabilitet (veiledende frist 26 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Vedvarende instabilitetsplager etter gjennomført adekvat konservativ behandling (blant annet proprioseptiv trening) i minst 20 uker.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • aktivitetsnivå
 • tap av funksjon som påvirker livskvalitet
 • alder
 • grad av tilleggsmorbiditet hvor kirurgi vanskeliggjøres (for eksempel diabetes og karsykdommer)
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses under tvil å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11367
 • sectionId: 9575
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:27.383
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:27.383
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9575
 • guidelineId: 1110
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:25.923
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:25.923
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9574