Tilstander for onkologi

Avansert symptomlindring ved kreft (veiledende frist 2 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Intraktable smerter, etablere ileuspumpe, vanskelig kontrollerbare lungesymptomer.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Innleggelse på avdeling med spesialkompetanse og eventuelt håndtering på poliklinikk/dagenhet.
Veiledende frist for start behandling
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av plager
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11358
 • sectionId: 9567
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:22.58
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:22.58
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9567
 • guidelineId: 1109
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:21.107
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:21.107
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9566
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • smerter
 • rask vekst
 • allmennsymptomer
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11359
 • sectionId: 9568
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:23.067
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:23.067
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • smerter
 • rask vekst
 • allmennsymptomer
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11360
 • sectionId: 9568
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:22.463
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:22.463
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
1 uke
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • smerter
 • rask vekst
 • allmennsymptomer
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11361
 • sectionId: 9568
 • sortOrder: 2
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:22.527
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:22.527
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9568
 • guidelineId: 1109
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:21.723
 • updatedDate: 2015-09-28T10:45:37.767
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9566
 • sortOrder: 4

Bløtvevsmetastaser - mistanke (veiledende frist 2 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Pasienter som ikke er under behandling eller oppfølging for kjent kreftsykdom.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Øyeblikkelig hjelp bør vurderes ved manifest funksjonsnedsettelse (for eksempel Stokes krage, bilateral hydronefrose med nyresvikt, cholestase med høy bilirubin, betydelig pleuravæske/ascites).

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11362
 • sectionId: 9569
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:22.817
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:22.817
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9569
 • guidelineId: 1109
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:24.08
 • updatedDate: 2015-09-28T10:45:37.593
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9566
 • sortOrder: 1

Følgetilstander etter kreftbehandling - mistanke (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Sekundær malignitet er inkludert i tilstander i andre prioriteringsveiledere.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Onkologens rolle i behandlingen av disse henvisningene vil oftest være å vurdere aktuelle plager i sammenheng med kunnskap om tidligere onkologisk behandling og vurdere om det er en sannsynlig årsakssammenheng. Eventuell behandlingen av følgetilstandene vil så måtte håndteres av relevant spesialist eller primærhelsetjenesten.

Unntak: Ved mistanke om sekundær malignitet. Dette defineres innenfor en av de andre relevante prioriteringsveilederne.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11363
 • sectionId: 9570
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:25.49
 • updatedDate: 2015-09-29T11:01:10.86
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9570
 • guidelineId: 1109
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:23.157
 • updatedDate: 2015-09-28T10:45:37.72
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9566
 • sortOrder: 2

Hjernemetastase - mistanke (veiledende frist 2 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Høy grad av symptomer og rask utvikling tilsier raskere håndtering.

Kort forventet levetid kan gjøre utredning mindre indisert.

Dårlig funksjonsstatus til tross for høydose steroider tilsier begrenset effekt av strålebehandling.

Disseminert/ukontrollerbar ekstracerebral sykdom tilsier begrenset nytte av behandling.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11364
 • sectionId: 9571
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:25.017
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:25.017
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9571
 • guidelineId: 1109
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:24.843
 • updatedDate: 2015-09-28T10:45:37.703
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9566
 • sortOrder: 3

Residiv av kreft - mistanke (veiledende frist 2 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Gjelder både lokale residiver og metastaser hvor det er en tidligere kjent kreftsykdom.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • potensial for kurativ behandling
 • residiv ved krefttyper der det finnes effektiv behandling
 • uttalte symptomer
 • raskt utviklende symptomer eller funn
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11365
 • sectionId: 9572
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:25.427
 • updatedDate: 2015-09-29T11:04:08.18
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9572
 • guidelineId: 1109
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:26.253
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:26.253
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9566
 • sortOrder: 5

Skjelettmetastaser - mistanke (veiledende frist 2 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Pasienter som ikke er i aktiv behandling eller oppfølging for kjent kreftsykdom.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • intraktable smerter
 • frakturfare
 • fare for myelopati/nervekompresjon
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11366
 • sectionId: 9573
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:25.493
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:25.493
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9573
 • guidelineId: 1109
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:26.627
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:26.627
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9566
 • sortOrder: 6
 • sectionId: 9566
 • guidelineId: 1109
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:21.233
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:21.233
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin