Polycystisk nyresykdom (voksen type)

Polycystisk nyresykdom (voksen type) (veiledende frist 26 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Polycystisk nyresykdom voksen type utgjør den største delen av gruppen arvelige nyresykdommer.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og behandling.
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder
 • komorbiditet
 • alvorlige psykiske problemer

Dersom hypertensjon og/eller nedsatt GFR og/eller proteinuri er tilstede øker alvorlighetsgraden betydelig og tilstanden bør vurderes under hovedgruppe nedsatt GFR, proteinuri eller hypertensjon.

Dersom familieanamnese med cerebrale blødninger, øker sannsynligheten for subaracnoidalblødning betydelig.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11357
 • sectionId: 9565
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:21.06
 • updatedDate: 2015-09-28T17:30:58.913
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9565
 • guidelineId: 1108
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:21.917
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:21.917
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9560
 • sortOrder: 4