Isolert asymptomatisk mikroskopisk hematuri

Isolert asymptomatisk mikroskopisk hematuri (ikke rett)

Utdypende forklaring på tilstand
Urogenital årsak forutsettes utelukket.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • albuminuri/microalbuminuri
 • diabetes
 • andre kardiovaskulære risikofaktorer inklusive hypertensjon
 • alkoholmisbruk
 • psykisk lidelse / alvorlige psykiske problemer
 • psykososiale forhold
Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses ikke å være nyttig
Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11353
 • sectionId: 9563
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:19.643
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:19.643
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9563
 • guidelineId: 1108
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:19.52
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:19.52
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9560
 • sortOrder: 2