Behandlingsresistent hypertensjon og/eller mistanke om sekundær hypertensjon

Behandlingsresistent hypertensjon og/eller mistanke om sekundær hypertensjon (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Mistanke om sekundær hypertensjon. Tegn til nyresykdom, behandlingsrefraktær hypertensjon til tross for 3 medikamenter i maksimalt tolererte doser inklusiv diuretika.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og behandling.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • nedsatt GFR
 • albuminuri
 • venstre ventrikkel hypertrofi
 • hjertesvikt
 • diabetes mellitus
 • erkjent kardiovaskulær sykdom
 • akselererende hypertensjon
 • alder
 • komorbiditet

Øyeblikkelig hjelp ved malign hypertensjon eller hypertensiv krise.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11349
 • sectionId: 9561
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:19.8
 • updatedDate: 2015-09-28T17:28:05.177
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9561
 • guidelineId: 1108
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:18.327
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:18.327
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9560