Progredierende myelopati

Progredierende myelopati (veiledende frist 4 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Symptomer forenlig med affeksjon av ryggmarg.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Fare for varige eller progredierende nevrologiske utfall.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11348
 • sectionId: 9559
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:18.177
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:18.177
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9559
 • guidelineId: 1107
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:17.653
 • updatedDate: 2015-09-28T10:43:51.203
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9549
 • sortOrder: 8