Kognitiv svikt

Kognitiv svikt (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Pasienter med symptom på kognitiv svikt/hukommelsessvikt, yngre enn 70 år.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • progresjonshastighet
 • alder
 • MR-funn
 • nevrologiske tilleggssymptomer
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11346
 • sectionId: 9557
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:17.467
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:17.467
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9557
 • guidelineId: 1107
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:17.327
 • updatedDate: 2015-09-28T10:43:50.54
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9549
 • sortOrder: 5