Perifere nevropatier

Perifere nevropatier (veiledende frist 26 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • subakutt debut
 • smerter
 • asymmetriske symptomer
 • progresjonshastighet og type symptomer
 • alder
 • familieanamnese
 • komorbiditet

Ved kjent diabetes mellitus og alkoholmisbruk anses årsaksforholdene tilstrekkelig belyst, og behov for nevrologisk utredning anses vanligvis ikke nødvendig.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses under tvil å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11345
 • sectionId: 9556
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:17.993
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:17.993
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9556
 • guidelineId: 1107
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:17.107
 • updatedDate: 2015-09-28T10:43:50.907
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9549
 • sortOrder: 7