Hodepine

Utdypende forklaring på tilstand
Nevrologiske tilleggssymptomer. Manglende effekt av behandling.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • smerteintensitet
  • tilleggssymptomer som indikerer alvorlighetsgrad
  • raskt økende symptomer
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
  • recommendationId: 11342
  • sectionId: 9554
  • publishedStage: 2
  • createdDate: 2015-09-24T09:01:14.217
  • updatedDate: 2015-09-24T09:01:14.217
  • createdBy: admin
  • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Ukomplisert migrene og spenningshodepine. Normal bildediagnostikk. Lavgradig hodepine. Ingen nevrologiske tilleggssymptomer.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses ikke å være nyttig
Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
  • recommendationId: 11343
  • sectionId: 9554
  • sortOrder: 1
  • strength: null
  • publishedStage: 2
  • createdDate: 2015-09-24T09:01:15.563
  • updatedDate: 2015-09-29T15:38:25.313
  • createdBy: admin
  • updatedBy: hiseb
  • sectionId: 9554
  • guidelineId: 1107
  • publishedStage: 2
  • createdDate: 2015-09-24T09:01:14.107
  • updatedDate: 2015-09-24T09:01:14.107
  • createdBy: admin
  • updatedBy: admin
  • parentSectionId: 9549
  • sortOrder: 4