Demyeliniserende sykdom

Demyeliniserende sykdom (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Nyoppståtte symptomer, utfall eller MR-funn som kan gi mistanke om demyeliniserende sykdom. Uspesifikke symptomer med negativ MR (for eksempel kronisk tretthet) anses ikke å ha behov for nevrologisk utredning.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder (yngre prioriteres høyere)
 • type symptom
 • rask progresjon av symptomer
 • gjentatte symptomer
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11340
 • sectionId: 9552
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:13.713
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:13.713
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9552
 • guidelineId: 1107
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:13.797
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:13.797
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9549
 • sortOrder: 2