Anfallsutredning

Anfallsutredning (veiledende frist 4 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Pasienter med førstegangs epilepsisuspekte anfall uten og med bevissthetsforstyrrelser og uten eller med kramper. For pasienter med bevissthetstap uten kramper bør det også vurderes om de skal henvises til kardiolog først.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • graviditet
 • anfallets alvorlighet og hyppighet
 • yrke
 • førerkortstatus
 • MR-funn
 • nevrologiske symptomer og funn
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11338
 • sectionId: 9550
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:12.77
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:12.77
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9550
 • guidelineId: 1107
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:12.663
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:12.663
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9549