Maligne CNS-svulster

Maligne CNS-svulster (veiledende frist 4 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Inkluderer både primære og sekundære maligne svulster. Både intrakranielle og intraspinale svulster.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder
 • allmenntilstand
 • komorbiditet
 • svulstens størrelse
 • symptomer på mulig økt intrakranielt trykk
 • nevrologiske utfall
 • rask symptomprogresjon
 • epileptiske anfall

Rasktvoksende gliomer og/eller høygradige gliomer bør som hovedregel utredes/behandles innen 2 uker.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11336
 • sectionId: 9547
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:10.58
 • updatedDate: 2015-09-28T17:23:50.433
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9547
 • guidelineId: 1106
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:11.843
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:11.843
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9543
 • sortOrder: 3