Ikke rumperte aneurysmer, AVM, AV-fistler, kronisk cerebral ischemi

Ikke rumperte aneurysmer, AVM, AV-fistler, kronisk cerebral ischemi (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Inkluderer pasienter med ikke-rumperte cerebrale aneurismer, AVM, AV-fistler henvist til nevrokirurgisk avdeling for vurdering, kronisk cerebral iskemi for vurdering av revaskularisering.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder
 • komorbiditet
 • tidligere blødning
 • risikofaktorer for ruptur
 • vurdering av bildediagnostikk

Dette er sjeldne tilstander hvor behandlingsvurdering er individuell.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11335
 • sectionId: 9546
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:10.3
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:10.3
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9546
 • guidelineId: 1106
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:10.547
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:10.547
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9543
 • sortOrder: 2