Degenerative spinale lidelser med utstrålende radikulære symptomer og/eller myelopati

Degenerative spinale lidelser med utstrålende radikulære symptomer og/eller myelopati (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Kun tilstander som vurderes for kirurgisk behandling.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • fare for varige eller progredierende nevrologiske utfall
 • radikulære smerter av invalidiserende grad til tross for adekvat medikamentell behandling
 • varighet av symptomer

Ved progredierende myelopati er fristen 4 uker.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11334
 • sectionId: 9545
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:10.333
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:10.333
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9545
 • guidelineId: 1106
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:09.87
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:09.87
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9543
 • sortOrder: 1