Lungefortetninger/hæmoptyse

Utdypende forklaring på tilstand
Ved liten mistanke om kreft.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Rask utredning for å avklare diagnose og alvorlighetsgrad. Igangsette behandling tilpasset årsak.
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • mistanke om malign sykdom
 • mistanke om interstitiell lungesykdom
 • komorbiditet
 • smerter
 • vekttap
 • dyspnoe
 • pasientforløpt lungekreft
 • alder
 • komorbiditet
 • residiv av kreftsykdom
 • sarcoidose
 • hyperkalsemi
 • affeksjon vitale organer
 • lungefibrose
 • pulmonal hypertensjon
 • collagensykdommer
 • hjertesykdom
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11331
 • sectionId: 9542
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:07.947
 • updatedDate: 2015-09-28T15:45:23.8
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Rask utredning for å avklare diagnose og alvorlighetsgrad. Igangsette behandling tilpasset årsak.
Veiledende frist for start utredning
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • mistanke om malign sykdom
 • mistanke om interstitiell lungesykdom
 • komorbiditet
 • smerter
 • vekttap
 • dyspnoe
 • pasientforløp lungekreft
 • alder
 • residiv av kreftsykdom
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11332
 • sectionId: 9542
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:08.597
 • updatedDate: 2015-09-28T15:45:23.77
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9542
 • guidelineId: 1105
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:08.203
 • updatedDate: 2015-09-28T10:42:30.583
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9533
 • sortOrder: 5