Respirasjonssvikt

Respirasjonssvikt (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning for å avklare bakenforliggende årsak og grad av svikt.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • tilgrunnliggende sykdom
 • komorbiditet
 • rask progresjon av grunnsykdom som ved noen av de nevromuskulære sykdommene
 • røykeslutt
 • om pasienten er i stand til å samarbeide (eksempelvis ventilasjonsstøtte eller oksygenbehandling)
 • prognose og alder
 • sosialt nettverk/støtteapparat
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11328
 • sectionId: 9540
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:06.127
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:06.127
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9540
 • guidelineId: 1105
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:06.367
 • updatedDate: 2015-09-28T10:42:30.833
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9533
 • sortOrder: 7