Pleurasykdom

Pleurasykdom (veiledende frist 4 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Pleuraeffusjon, pleurafortykkelse, mesoteliom.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning for å avklare årsak. Behandling avhenger av aktuell diagnose.
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • graden av pleuraeffusjon
 • graden av smerter og dyspné ved tilstanden
 • graden av nedsatt allmenntilstand
 • yrkeseksponering
 • røyking
 • kjent tidligere tuberkulose
 • smertenivå
 • alder
 • kjent malignitet
 • vektendring
 • effekt av tidligere helsehjelp for samme tilstand
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11327
 • sectionId: 9539
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:05.8
 • updatedDate: 2015-09-29T10:49:27.083
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9539
 • guidelineId: 1105
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:05.527
 • updatedDate: 2015-09-28T10:42:30.817
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9533
 • sortOrder: 6