KOLS

Utdypende forklaring på tilstand
I tillegg til FEV1 må også andre deler av sykdomsbildet vurderes.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning med spirometri, røntgen thorax og blodgassmåling med mer. Tilpasset medikamentell behandling og rehabilitering.
Veiledende frist for start utredning
24 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • komorbiditet
 • O2-metning
 • alder
 • røykeanamnese
 • rask progresjon av symptomer
 • grad av dyspné
 • komorbiditet og usikker diagnose
 • lav alder (under 50 år)

Ukompliserte tilfeller forutsettes primært ivaretatt i primærhelsetjenesten og tilbys enkel utredning og behandling der.

Enkelte pasienter i gruppen kan tross relativt lite fall i FEV1 ha utviklet emfysem.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses under tvil å være nyttig
Helsehjelpen anses under tvil å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11325
 • sectionId: 9538
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:06.39
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:06.39
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning med spirometri, røntgen thorax og blodgassmåling med mer. Tilpasset medikamentell behandling og rehabilitering.
Veiledende frist for start utredning
10 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • komorbiditet
 • O2-metning
 • alder
 • røykeanamnese
 • rask progresjon av symptomer
 • grad av dyspné
 • komorbiditet og usikker diagnose
 • lav alder (under 50 år)
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11326
 • sectionId: 9538
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:05.173
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:05.173
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9538
 • guidelineId: 1105
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:05.257
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:05.257
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9533
 • sortOrder: 4