Infeksjoner

Utdypende forklaring på tilstand
Pneumoni (residiverende, behandlingsresistente), cystisk fibrose, tuberkulose inkludert omslager.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning for å avklare infeksjonsagens og eventuell bakenforliggende årsak. Primært oppstart av egnet antibiotikum. Eventuelt behandling av bakenforliggende forhold.
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • vektendring
 • funksjonsnivå
 • komorbiditet (diabetes mellitus, immunsupprimerende behandling)
 • smittefare
 • redusert allmenntilstand

Ved residiverende infeksjoner kan det foreligge malign lungesykdom.

Barn og eldre har ofte alvorligere sykdomsforløp.

Øyeblikkelig hjelp ved NLVI/pneumoni/tuberkulose og akutt forverring av CF.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11323
 • sectionId: 9537
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:04.587
 • updatedDate: 2015-09-28T17:19:33.293
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Pneumoni (residiverende, behandlingsresistente), cystisk fibrose, tuberkulose inkludert omslager.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning for å avklare infeksjonsagens og eventuell bakenforliggende årsak. Primært oppstart av egnet antibiotikum. Eventuelt behandling av bakenforliggende forhold.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • vektendring
 • funksjonsnivå
 • komorbiditet (diabetes mellitus, immunsupprimerende behandling)
 • smittefare
 • redusert allmenntilstand

Ved residiverende infeksjoner kan det foreligge malign lungesykdom.

Barn og eldre har ofte alvorligere sykdomsforløp.

Øyeblikkelig hjelp ved NLVI/pneumoni/tuberkulose og akutt forverring av CF.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11324
 • sectionId: 9537
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:04.693
 • updatedDate: 2015-09-28T17:20:41.177
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9537
 • guidelineId: 1105
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:05.85
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:05.85
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9533
 • sortOrder: 3