Hoste

Hoste (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Ved hyperreaktivitet/astma, infeksjon, KOLS, svulst, bronkiektasier.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • røykeanamnese
 • symptomvarighet
 • vekttap hæmoptyse
 • komorbiditet
 • andre tilleggssymptomer
 • miljøeksponering
 • alder
 • varighet av symptomene
 • tidligere behandlingsforsøk
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11322
 • sectionId: 9536
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:05.677
 • updatedDate: 2015-09-29T10:47:47.047
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9536
 • guidelineId: 1105
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:05.473
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:05.473
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9533
 • sortOrder: 2