Dyspnoe

Dyspnoe (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Lungesykdom, hjertesykdom, nevromuskulært, psykogent.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og rask oppstart av eventuell behandling.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av mistanke om alvorlig sykdom
 • graden av dyspnoe
 • funksjonsnivå
 • komorbiditet
 • tilleggssymptomer
 • vektendring
 • røntgenfunn
 • spirometriske funn
 • alder
 • pasientens fritids- og yrkesaktivitet
 • dyspnoens konsekvenser for utøvelsen av yrket
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11321
 • sectionId: 9535
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:04.237
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:04.237
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9535
 • guidelineId: 1105
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:04.997
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:04.997
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9533
 • sortOrder: 1