Astma

Utdypende forklaring på tilstand
Tilstand med god symptomkontroll med enkel medikasjon.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alvorlig allergi
 • usikker diagnose
 • grad av dyspné
 • anfallsfrekvens og behov for anfallsmedikasjon
 • multireaktivitet overfor mange ulike agens
 • miljøeksponering
 • rask progresjon
 • tidligere akutte sykehusinnleggelser
Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses under tvil å være nyttig
Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11318
 • sectionId: 9534
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:03.493
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:03.493
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Tilstand med moderate symptomer til tross for igangsatt behandling.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og rask oppstart av behandling.
Veiledende frist for start utredning
16 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • allergi
 • usikker diagnose
 • grad av dyspné
 • anfallsfrekvens og behov for anfallsmedikasjon
 • multireaktivitet overfor mange ulike agens
 • miljøeksponering
 • rask progresjon
 • tidligere akutte sykehusinnleggelser
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11319
 • sectionId: 9534
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:03.303
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:03.303
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Tilstand med betydelige symptomer til tross for medikamentell behandling.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og rask oppstart av behandling.
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • allergi
 • usikker diagnose
 • grad av dyspné
 • anfallsfrekvens og behov for anfallsmedikasjon
 • multireaktivitet overfor mange ulike agens
 • miljøeksponering
 • rask progresjon
 • tidligere akutte sykehusinnleggelser
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11320
 • sectionId: 9534
 • sortOrder: 2
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:03.787
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:03.787
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9534
 • guidelineId: 1105
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:03.023
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:03.023
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9533