Urininkontinens

Urininkontinens (veiledende frist 26 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Alle grader av stress-, urge-, og blandingsinkontinens.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad og opplevelse av inkontinens
 • komorbiditet
 • funksjonsnivå
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11316
 • sectionId: 9531
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:01.913
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:01.913
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9531
 • guidelineId: 1104
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:02.827
 • updatedDate: 2015-09-28T10:41:45.57
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9520
 • sortOrder: 11