Tilstander for kvinnesykdommer

Gynekologisk kreft - begrunnet mistanke (veiledende frist 2 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Gjelder pasienter som meget sannsynlig har gynekologisk kreft (klinisk bilde, radiologiske undersøkelser, cytologi, histologi og kreftmarkører).
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder
 • histologisk type og utbredelse
 • allmenntilstand
 • komorbiditet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11306
 • sectionId: 9521
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:58.757
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:58.757
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9521
 • guidelineId: 1104
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:58.647
 • updatedDate: 2015-09-28T10:41:44.867
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9520
 • sortOrder: 1

Genital descens (veiledende frist 26 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av funksjonsnedsettelse grunnet tilstanden
 • grad av descens og symptomer
 • generell helsetilstand
 • andre symptomer som for eksempel urinretensjon eller trykksår
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11307
 • sectionId: 9522
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:57.617
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:57.617
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9522
 • guidelineId: 1104
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:57.507
 • updatedDate: 2015-09-28T10:41:44.547
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9520

Habituell abort (veiledende frist 26 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Defineres som 3 spontane aborter i rekke med samme partner.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder
 • barnløshet
 • intrakavitære polypper, myomer, eller andre funn som kan behandles kirurgisk
 • tidligere behandlingsforsøk
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11308
 • sectionId: 9523
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:57.973
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:57.973
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9523
 • guidelineId: 1104
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:58.137
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:58.137
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9520
 • sortOrder: 2

Infertilitet (veiledende frist 26 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Ikke oppnådd graviditet etter regelmessig samliv uten prevensjon i 12 måneder.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Følgende forhold må vurderes og gir redusert nytte:

 • overvekt og alder over 38
 • barn fra før
 • komorbiditet
 • intrakavitære polypper, myomer eller andre funn som kan behandles kirurgisk
 • tidligere behandlingsforsøk

Ikke rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten etter 40 år.

Kvinnen må være i parforhold.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11309
 • sectionId: 9524
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:58.207
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:58.207
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9524
 • guidelineId: 1104
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:58.11
 • updatedDate: 2015-09-28T10:41:45.46
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9520
 • sortOrder: 4

Kroniske underlivssmerter (veiledende frist 26 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Underlivssmerter med varighet på over 3 måneder, hvor kreft ikke er sannsynlig.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • betydelig funksjonsnedsettelse
 • grad av smerter
 • komorbiditet
 • langvarig symptomatologi
 • underliggende sykdom som for eksempel endometriose
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11310
 • sectionId: 9525
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:58.567
 • updatedDate: 2015-09-28T17:11:31.67
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9525
 • guidelineId: 1104
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:59.827
 • updatedDate: 2015-09-28T10:41:44.927
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9520
 • sortOrder: 5

Oppfylling i det lille bekken (veiledende frist 4 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Oppfylling oppdaget av pasienten selv, av lege, eller som tilfeldige funn ved radiologiske undersøkelser. Med eller uten symptomer.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder
 • menopausal status
 • fertilitetssituasjonen
 • generell helsetilstand
 • tilleggssymptomer som blødninger, smerter, vekttap, allmennsymptomer

Ved tilfeldige funn ved bildediagnostikk som er benignt preget, kan behandlingen vente 12 uker.

Ved sannsynlig benigne polypper, myom eller cyster, kan behandling vente i 12 uker.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11311
 • sectionId: 9526
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:59.26
 • updatedDate: 2015-09-29T15:37:41.71
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9526
 • guidelineId: 1104
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:59.063
 • updatedDate: 2015-09-28T10:41:45.477
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9520
 • sortOrder: 6

Postmenopausale blødninger (veiledende frist 4 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • anemi
 • graden og varighet av blødning
 • tilleggssymptomer
 • alder
 • varighet av symptomet
 • komorbiditet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11312
 • sectionId: 9527
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:59.667
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:59.667
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9527
 • guidelineId: 1104
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:59.927
 • updatedDate: 2015-09-28T10:41:45.02
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9520
 • sortOrder: 7

Premaligne tilstander i genitalia (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Avvikende cytologiske eller histologiske prøver.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • tidligere celleforandringer
 • makroskopisk svulst
 • immunsupprimerte
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11313
 • sectionId: 9528
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:01.463
 • updatedDate: 2015-09-29T10:46:31.647
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9528
 • guidelineId: 1104
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:00.347
 • updatedDate: 2015-09-28T10:41:45.54
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9520
 • sortOrder: 8

Premenopausale blødningsforstyrrelser (veiledende frist 26 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Oligomenore, amenore, meno-metroragi.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • anemi vektlegges
 • langvarig amenore hos unge kvinner
 • type blødningsforstyrrelse

Ved påvist eller sannsynlig myom eller polypp er fristen 12 uker.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11314
 • sectionId: 9529
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:00.893
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:00.893
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9529
 • guidelineId: 1104
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:00.75
 • updatedDate: 2015-09-28T10:41:45.147
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9520
 • sortOrder: 9

Prevensjonsproblemer (veiledende frist 26 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Prevensjonsproblemer som ikke er løst i primærhelsetjenesten.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og behandling.
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • generell helsetilstand
 • sosial situasjon
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11315
 • sectionId: 9530
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:02.48
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:02.48
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9530
 • guidelineId: 1104
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:02.19
 • updatedDate: 2015-09-28T10:41:45.08
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9520
 • sortOrder: 10

Urininkontinens (veiledende frist 26 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Alle grader av stress-, urge-, og blandingsinkontinens.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad og opplevelse av inkontinens
 • komorbiditet
 • funksjonsnivå
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11316
 • sectionId: 9531
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:01.913
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:01.913
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9531
 • guidelineId: 1104
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:02.827
 • updatedDate: 2015-09-28T10:41:45.57
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9520
 • sortOrder: 11

Hormonforstyrrelser (veiledende frist 26 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Pasienter med unormal hårvekst, uregelmessig menstruasjon, mistanke om hormonelle forstyrrelser.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • malignitetsmistanke
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11317
 • sectionId: 9532
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:02.437
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:02.437
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9532
 • guidelineId: 1104
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:03.62
 • updatedDate: 2015-09-28T10:41:45.24
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9520
 • sortOrder: 3
 • sectionId: 9520
 • guidelineId: 1104
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:57.013
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:57.013
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin