Rekonstruktiv kjeve- og ansiktskirurgi

Rekonstruktiv kjeve- og ansiktskirurgi (veiledende frist 26 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Behandling
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • avhengig av defektens alvorlighetsgrad
 • funksjonsnedsettelse
 • komorbiditet
 • alder
 • kosmetisk sekvele
 • psykisk belastning / alvorlige psykiske problemer
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11304
 • sectionId: 9518
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:57.637
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:57.637
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9518
 • guidelineId: 1103
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:56.393
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:56.393
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9508
 • sortOrder: 9