Munnslimhinnelidelser

Munnslimhinnelidelser (veiledende frist 26 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og eventuell behandling. Tverrfaglig samarbeid kan være aktuelt for noen tilstander, ved mistanke eller funn av manifestasjoner i andre områder.
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • klinisk bilde og symptomer
 • allmenntilstand
 • laboratoriefunn
 • komorbiditet
 • vekttap
 • alder
 • tilstandens alvorlighetsgrad
 • medikamentbivirkninger
 • psykisk belastning
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11303
 • sectionId: 9517
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:55.677
 • updatedDate: 2015-10-25T19:30:54.343
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9517
 • guidelineId: 1103
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:56.953
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:56.953
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9508
 • sortOrder: 8