Kjeveleddsrelaterte lidelser

Kjeveleddsrelaterte lidelser (veiledende frist 52 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Muskelsmerter og leddskiveforandringer.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og eventuell behandling, etter forsøkt relevant konservativ behandling hos fastlege eller hos tannlege.
Veiledende frist for start behandling
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • klinisk bilde og symptomer
 • varighet
 • bildediagnostikk
 • laboratoriefunn
 • komorbiditet
 • alder
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
 • myofaciale symptomer
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses under tvil å være nyttig
Helsehjelpen anses under tvil å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11301
 • sectionId: 9515
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:56.057
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:56.057
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9515
 • guidelineId: 1103
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:54.863
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:54.863
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9508
 • sortOrder: 6