Kjevehulens sykdommer

Kjevehulens sykdommer (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • klinisk bilde og symptomer
 • komorbiditet
 • alder
 • tilstandens alvorlighetsgrad
 • røntgenfunn
 • psykisk belastning
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11300
 • sectionId: 9514
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:54.337
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:54.337
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9514
 • guidelineId: 1103
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:55.58
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:55.58
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9508
 • sortOrder: 5